KE STAŽENÍ

Návrhová část

Elektronická verze

STÁHNOUT

Návrhová část

Individuální automobilová doprava – návrh tras nákladní dopravy, r. 2030

STÁHNOUT

Návrhová část

Statická doprava – návrh pro oblast centra města a přilehlé okolí, r. 2030

STÁHNOUT

Analytická část

Komunikační strategie

STÁHNOUT

Analytická část

Oblasti průzkumu vícepodlažní obytné zástavby

STÁHNOUT

Analytická část

Základní komunikační systém

STÁHNOUT

Návrhová část

Individuální automobilová doprava – návrh Základního komunikačního systému, návrh r. 2030

STÁHNOUT

Návrhová část

Cyklistická doprava – návrh základní sítě, r. 2030

STÁHNOUT

Analytická část

Elektronická verze

STÁHNOUT

Analytická část

Analýza veřejné hromadné dopravy

STÁHNOUT

Analytická část

Stanoviště průzkumu silniční dopravy

STÁHNOUT

Analytická část

Zatřídění komunikací

STÁHNOUT

Statutární město
Chomutov

 © 2019 Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova – Dopravní strategie

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu:

it@chomutov.cz