Články projektu

Průzkum dopravního chování

Vážení obyvatelé měst Chomutova a Jirkova,
zapojte se do Plánu mobility prostřednictvím Průzkumu dopravního chování!

 

Základem každé poctivé analýzy jsou data, bez kterých nelze provádět konstruktivní návrhy…

…více o Průzkumu dopravního chování

Rozvoj městských dopravních systémů se stává stále více komplexnějším úkolem. Čím větší je město, tím spíše se doprava v něm chová jako živý organismus, který na přetížení a jiné změny reaguje svým vlastním způsobem.

Pro efektivní a udržitelný rozvoj městského dopravního systému je potřeba znát nejen jeho charakteristické vlastnosti, jako je složení dopravního proudu, přepravní potenciál jednotlivých subsystémů atd., ale hlavně typický způsob chování jeho základních buněk – cestujících, protože právě oni vytvářejí poptávku – přepravní potřebu, na kterou by měla také reagovat nabídka a její další rozvoj.

Pro vytvoření unikátního dopravního profilu je potřeba provést hloubkovou analýzu, pro kterou potřebujeme spolupráci všech, kterých se to týká – v tomto případě obyvatelé měst Chomutova a Jirkova. Prosíme Vás, velice nám i sobě pomůžete, pokud si najdete chvilku volného času a zúčastníte anonymního Průzkumu dopravního chování.

Chápeme, že se dotazník může zdát na první pohled poněkud složitější, ale pokud budete pozorně číst zadání, neměli byste mít s jeho vyplněním problém. Pokud přesto nějaký problém nastane, nebo nebudete něčemu rozumět, není nic snazšího, než nás kontaktovat přes níže uvedený email, rádi Vám vše vysvětlíme!

pavel.rohac.ml@udimo.cz

Po ukončení průzkumu budou výsledky k dispozici v Analytické části projektu a také v sekci Ke stažení.

Za účast v průzkumu Vám tímto velice děkujeme.

Statutární město
Chomutov

 © 2019 Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova – Dopravní strategie

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu:

pavel.rohac.ml@udimo.cz