Plán udržitelné městské mobility

Zjednodušujeme
váš pohyb po městě
i jeho okolí

Společně vytvoříme nástroj, který zlepší bezpečnost, plynulost, zkrátí přepravní doby a zlepší životní prostředí. Na základě těchto aktivit vzniká Plán udržitelné mobility měst Chomutova a Jirkova.

Hlavním cílem projektu je zvyšovat bezpečnost,
snížit znečištění a zvýšit kvalitu života

Téma mobility a udržitelného rozvoje ovlivní naše prostředí na budoucí desetiletí.
Proto je důležité, abyste se právě vy zapojili a sdělili nám vaše postřehy a návrhy.

Co nás v rámci mobility nejvíce trápí a na čem konkrétně pracujeme

Křižovatky

Okružní křižovatka u Globusu

Kruhový objezd trpí velkým dopravním zatížením. V dopravní špičce dochází v obou směrech  k nárůstu čekajících osobních aut i vozů dopravního podniku, která mohou nabírat značná zpoždění. Tyto prodlevy pak ovlivňují cestující po celé délce trasy až do Jirkova. Ideálním řešením této situace je rozšíření křižovatky na více pruhů tak, aby se zvýšila dosavadní průjezdnost a zároveň tak mohlo projíždět více vozů.

Tento logický krok je však závislý na více faktorech. Každý takto rozsáhlý projekt musí být podpořen komplexní analýzou, která bude posuzovat situaci nejen na samotné křižovatce, ale také v širším okolí. I přes to, že by vyřešení tohoto kruhového objezdu pomohlo Chomutovu i Jirkovu, ani jedno z měst není vlastníkem komunikace. Stejně tak přilehlé pozemky, které jsou v osobním vlastnictví. Z toho důvodu spolupracujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic. Po dokončení analýzy bude město Chomutov celou realizaci připomínkovat a dbát na úspěšné dokončení a zlepšení dopravní situace.

Křižovatka u Kauflandu, Mostecká ul.

Křižovatka u Kauflandu v Mostecké ulici v určitých časových úsecích podléhá dopravní zácpě. Řidiči, kteří chtějí z Čelakovského ulice odbočit vlevo směrem ke gymnáziu, musí často čekat, stejně tak trolejbusy, které nabírají nežádoucí zpoždění.

Tato křižovatka je specifická, leží v prudkém kopci a kvůli tomu ji není možné řešit standartními způsoby (například vybudováním kruhového objezdu). Očekává se, že se provoz zlepší po dokončení nového obchvatu ulicí Alfonse Muchy, který je ve fázi stavby. Pokud by ani poté neubylo aut, kterých nyní křižovatkou projíždí až jedenáct tisíc denně , je možné využití chytrých semaforů, které  by se vypínaly při nepříznivém počasí, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Silnice a křižovatka je ve vlastnictví kraje – kraj řeší investici, město Chomutov se podílí na přípravě a koordinaci.

Komunikace

 

Cyklostezky, cyklistika a pěší

Cyklostezky

Město chce podporovat cyklistickou dopravu, snížit podíl automobilové přepravy, ulevit životnímu prostředí a ekologickým dopadům, a podpořit zdraví svých obyvatel. Proto je nejvhodnějším řešením vybudování více cyklostezek a zvláštních cyklistických pruhů. Povolení jízdy cyklistů na chodnících a povolení vjezdů do zákazu vjezdu tam, kde je to možné. Vše s ohledem na bezpečnost.

Bezpečnost pro chodce

V Chomutově je stále hodně přechodů, které nejsou bezpečné pro chodce, nejzranitelnější účastníky provozu. Příkladem jsou špatné rozhledové poměry, což znamená, že přijíždějící řidič či přicházející chodec nemají dostatečný rozhled a nemohou tak správně posoudit situaci. Město průběžně pracuje na zpřehlednění těchto přechodů.

Nedostatečné osvětlení přechodů město řeší postupně při obnově veřejného osvětlení. Město řeší také podchody – dostatečné osvětlení, čistota a bezpečnost.

Parkování

Aut ve městě přibývá a pro řešení parkování je nutná komplexní parkovací politika, která zohlední všechna pozitiva a negativa. Město musí modernizovat a neustále aktualizovat parkovací koncepci a organizovat dopravu. Je nutné nynější množství aut regulovat, například poplatkem za parkování. Není možné zabírání více a více zelených ploch pro výstavbu nových parkovišť – jejich výstavbu je  potřeba sladit s celkovou dopravní situací.

Veřejná doprava, MHD

Současné využití městské hromadné dopravy je mnohem menší, než ve srovnatelných městech nejen Ústeckého kraje. Město chce zvýšit využití městské hromadné dopravy, snížit přepravní dobu a tím zvýšit efektivitu a komfort veřejné dopravy.

Jedním z opatření je zrušení nastupování pouze předními dveřmi. Tím by se zvýšila plynulost nastupování a vystupování a zrychlila se přepravní doba. Toto řešení přináší řadu negativních jevů, tím nejzásadnějším je problematika jízdy bez platné jízdenky. To přináší řadu dalších postupů a opatření a tím zvýšení nákladů (revizoři, vymáhání dluhů, správní řízení,…)

Dalším opatřením je optimalizace linek, aby intervaly mezi spoji vyhovovaly co nejvíce cestujícím. Pro autobusy a trolejbusy chceme zavést přednost na chytrých křižovatkách. Pokud by se blížily k semaforu, automaticky by naskočila zelená.

Kritizovaným problémem je spojení mezi chomutovskými sídlišti a Zadními Vinohrady. V rámci krajského integrovaného dopravního systému je možné jezdit “zelenými” autobusy, kterými cesta trvá cca deset minut a spoje jezdí dvakrát za hodinu. Mnoho lidí ale neví, že může využívat tyto krajské linky, chceme tedy zvýšit informovanost obyvatel města v tomto směru.

Články a aktuality

Pocitová mapa

Pocitová mapa

Články projektuPocitová mapa Vážení obyvatelé měst Chomutova a Jirkova, zapojte se do Plánu...

číst více

Statutární město
Chomutov

 © 2019 Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova – Dopravní strategie

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu:

it@chomutov.cz